آیا می‌دانید که:

اگر در عقدنامه مهریه‌ای برای خانم تعیین نشده باشد، باز هم به او مهریه تعلق می‌گیرد.

اگر عروس و داماد زمان عقد ازدواج، مهریه‌ای مشخص نکنند و یا تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول نمایند، دادگاه با توجه به وضعیت خانوادگی و اجتماعی دختر، مهریه برایش تعیین می‌نماید و به آن مهرالمثل گفته می‌شود. یعنی مهریه دختری مثل این عروس، با شرایط خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی عرفا چه‌قدر است، دادگاه مشابه همان را برای او تعیین می‌کند.

برچسب‌ها: #وکالت #وکیل_پایه_یک_دادگستری #زن_و_شوهر #عروس_و_داماد #ازدواج #تعيين_مهريه #دادگاه #مهرالمثل