آیا می‌دانید که:

قانون مسئولیت پرداخت شارژ ساختمان را با صاحب‌خانه می‌داند و نه مستاجر؟

اگر در قرارداد اجاره نوشته نشود که مستاجر مسئول پرداخت شارژ ساختمان است، صاحب‌خانه باید شارژ را بپردازد.

یادتان باشد در صورت توافق، در اجاره‌نامه‌هایی که تنظیم می‌کنید بنویسید که مسئول پرداخت شارژ ساختمان، مستاجر است.

برچسب‌ها: #وکالت #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مستاجر #اجاره #صاحب_خانه #شارژ_ساختمان #قرارداد_اجاره