دلم برای تابستان تنگ شده

دلم برای تابستان تنگ شده، برای ساعت‌ها در تراس خانه مادر و‌ پدرم نشستن و خواندن و نوشتن پرونده و لایحه و‌ دادخواست با طعم میوه‌های حیاط. همین‌جا، پشت همین میز تراس، رکورد هفت هشت ساعت نشستن و کار کردن را ثبت کرده‌ام.
ادامه مطلب