وصیت‌نامه متوفی

وصیت‌نامه متوفی: «… به علت برخورداری از سلامت عقل و هوش و ادراک، اینجانب تا آخرین دینار مایملکم را در زمان حیات خرج کردم و چیزی باقی نگذاشتم…»   این چند خط، هر چند در کتاب «قضا و مزاح» مرحوم کشاورز آمده، اما وصف‌الحال من در زمان مربوطه نیز هست و از این‌که این‌چنینم خرسندم. […]
ادامه مطلب