جعل از جرایم مبتلابهی است که به دو نوع سنتی و رایانه‌ای قابل ارتکاب است: جعل سنتی بر روی چیز‌‌هایی مثل سند، نوشته و سایر اشیاء ملموس قابل انجام می‌باشد اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و به‌ویژه گسترش فضای مجازی، این اقدام مجرمانه در فضای مجازی هم امکان ارتکاب دارد.
در این ویدئو به زبان بسیار ساده و مختصر برایتان جرم جعل رایانه‌ای را توضیح داده‌ام. ضمناً ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هرکس به‌طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، مجرم محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها به آن‌ها ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.»

 

پیام بگذارید