در این ویدئو برایتان توضیح داده‌ام که آیا خانم‌ها برای شاغل بودن حتماً نیاز به اجازه و تائید شوهرشان دارند؟ اکیداً توصیه می‌کنم زمان ازدواج، هم در عقدنامه و هم در سند رسمی به صورت جداگانه، آقا به خانم کتباً و رسماً اجازه کار کردن بدهد.

 

 

پیام بگذارید