شاید شما هم شنیده باشید که اگر راننده مقصر در سانحه رانندگی مست باشد، شرکت بیمه‌اش به شما که در این تصادف خسارت دیده‌اید، مبلغی برای خسارت پرداخت نمی‌کند! در این ویدئو‌ برایتان می‌گویم که قانون در این باره چه می‌گوید.

پیام بگذارید