در این ویدئو کوتاه یکی دیگر از جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد برایتان خواهم گفت.
جرم دسترسی غیرمجاز سامانه‌های رایانه‌ای که در زبان عامیانه به آن هک کردن گفته می‌شود.

مطابق ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای: «هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

پیام بگذارید