در این سری ویدئوها برای شما از جرم‌هایی که در فضای مجازی می‌تواند اتفاق بیفتد خواهم گفت. در این فیلم برایتان گفته‌ام که برداشتن و انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی شما در چه شرایطی می‌تواند جرم باشد.

 

 

پیام بگذارید