خدایا قلبم دیگر جایی ندارد
زیرا زنی را که دوست دارم، با جهان برابری می‌کند
پس در سینه ام قلبی دیگر قرار ده
که گنجایش جهان را داشته باشد…
همچنان از زادروزم می‌پرسی
پس یادداشت کن آن‌چه را نمی‌دانی
آغاز عشقت به من
روز میلاد من است…

#نزار_قبانی

عکس رو یک روز بهاری که کورونا نیومده بود گرفتم. با صبا رفته بودیم کافه تهرون و چقدر حرف برای زدن داشتیم.

پیام بگذارید