همه‌مان افرادی معمولی هستیم،
خسته‌کننده‌ایم، شگفت‌انگیزیم،
همه‌مان خجالتی هستیم،
شجاعیم، قهرمانیم، بی‌پناهیم
فقط به روزش بستگی دارد.

پیام بگذارید