وصیت‌نامه متوفی:
«… به علت برخورداری از سلامت عقل و هوش و ادراک، اینجانب تا آخرین دینار مایملکم را در زمان حیات خرج کردم و چیزی باقی نگذاشتم…»

 

این چند خط، هر چند در کتاب «قضا و مزاح» مرحوم کشاورز آمده، اما وصف‌الحال من در زمان مربوطه نیز هست و از این‌که این‌چنینم خرسندم.

پی‌نوشت: عکس هم در شادگان اهواز، در سفرم به جنوب، برداشته شده.

پیام بگذارید